Voorwaarden bespaartegoed

Dit is een actie van Essent Retail Energie BV (Essent), Willemsplein 4, 5211 AK te ’s-Hertogenbosch. Op deze actie zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 • Bespaartegoed is gestart in november 2021 binnen het programma Thuisvoordeel en loopt tot je afmelding van het programma of tot het einde van je energielevering door Essent.
 • Deze actie geldt alleen als je klant bent van Essent en meedoet aan Thuisvoordeel.
 • Dit aanbod is niet geldig voor zakelijke klanten en/of een collectief van klanten.
 • Per leveringsadres krijg je één keer per jaar bespaartegoed. Het is wel mogelijk meerdere keren het bespaartegoed te verzilveren zo lang je klant bent van Essent en meedoet aan Thuisvoordeel.
 • Bij deelname aan Thuisvoordeel ontvang je elk jaar bespaartegoed. Dit is een oplopende korting op de vier volgende energiebesparende producten van Essent: zonnepanelen, isolatie, een warmtepomp of laadpaal. De hoogte van de korting wordt door Essent bepaald en is afhankelijk van het aantal jaar dat je klant bent bij Essent (0 t/m 3 jaar 50 euro, meer dan 3 t/m 10 jaar 75 euro en meer dan 10 jaar 100 euro per jaar).
 • Het jaarlijks bespaartegoed schrijven we bij vanaf de startdatum van deze actie (november 2021) of als je klant wordt bij Essent. Elke deelnemer start met een startbedrag, zodra je aangemeld bent voor Thuisvoordeel. Het tegoed wordt niet met terugwerkende kracht uitgegeven. Bijv: je bent 10 jaar klant van Essent. Bij start van deze actie (2021) krijg je €100,- starttegoed. Dit wordt elk jaar aangevuld met €100,-.
 • De berekening van de hoogte van je bespaartegoed is gekoppeld aan je klantnummer en staffel (brons/ zilver/ goud).
 • Je kunt het bespaartegoed alleen verzilveren na aanschaf van zonnepanelen, isolatie, een warmtepomp of laadpaal bij Essent servicepartners, onze specialisten in energiebesparende maatregelen. Het tegoed wordt niet uitgekeerd als de aanschaf bij andere leveranciers is gedaan. Je kunt ook doorsparen en na enkele jaren de opgebouwde korting inwisselen.
 • Het verzilveren van het tegoed werkt als volgt:
  • Je doorloopt het reguliere proces voor aanschaf van isolatie, zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal via onze servicepartners.
  • De factuur dient uit naam van de servicepartner van Essent te zijn en niet uit naam van een (verdere) onderaannemer van deze servicepartner.
  • De factuur dient vooraf in zijn geheel te worden voldaan aan de servicepartner.
  • Daarna kan het betaalbewijs en de factuur bij Essent worden ingediend, waarna een controle op juistheid plaatsvindt.
  • Na controle ontvang je een bevestigingsmail met informatie over de verwachte uitbetalingsperiode of reden van weigering.
  • Binnen maximaal 4 weken na indienen van de factuur wordt het tegoed op het bij ons bekende rekeningnummer gestort.
  • Het daarop volgende kalenderjaar ontvang je nieuw bespaartegoed.
 • Het verwerken van het tegoed kan tot een maand na verzilvering aangepast zichtbaar zijn in de app of Mijn Essent.
 • Het bespaartegoed blijft beschikbaar zolang je klant bent en Thuisvoordeel-deelnemer bent.
 • Het tegoed loopt maximaal op tot €500,- per aanschaf van isolatie, zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal bij een van onze lokale service partners.
 • Het bespaartegoed mag maximaal 20% van het factuurbedrag (excl. BTW) zijn. Voorbeeld: Opgebouwd bespaartegoed van €300,-, factuur voor dakisolatie van €1000,-, tegoed wat je maximaal vergoed krijgt is €200.
 • De factuur mag op het moment van indienen maximaal 4 maanden oud zijn.
 • Je verliest je tegoed als je 180 dagen geen Essent klant meer bent.
 • Je hebt geen recht op bespaartegoed wanneer het verzilververzoek van bespaartegoed buiten de leveringsperiode van je contract valt.
 • Als de klant direct na het inzetten van het bespaartegoed vertrekt heeft dit geen consequenties.
 • Je hebt geen recht op bespaartegoed als je overeenkomst voortijdig wordt beëindigd of als je een betalingsachterstand van stroom en gas hebt op het moment dat we de korting willen uitkeren. Als de factuur na controle niet blijkt te zijn betaald, dan is Essent gerechtigd om het uitgegeven bespaartegoed terug te vorderen.
 • Indien je bent uitgenodigd voor deelname aan de verdubbelaar campagne voor zonnepanelen, dan dient je adviesgesprek gepland te staan in de periode 6 mei tot en met 30 juni 2024. Daarnaast dienen je factuur en betaalbewijs ingediend te zijn voor 8 december 2024 om je op dat moment opgebouwde bespaartegoed verdubbeld te ontvangen.
 • De verdubbelaar actie is niet geldig in combinatie met andere acties.
 • Essent behoudt zich het recht voor om te allen tijde deze actie, zonder opgaaf van reden, stop te (laten) zetten of aan te passen. In deze gevallen kan geen aanspraak worden gemaakt op enige (schade)vergoeding. Je wordt tijdig geïnformeerd. De factuur kan tot 3 maanden na stopzetting van de actie bij Essent zijn ingediend.
 • Essent heeft het recht om bij het vermoeden van fraude of misbruik, zonder opgaaf van redenen de deelname te blokkeren en de deelname ongeldig te verklaren.
 • Essent respecteert de privacy van deelnemers aan de actie. Voor meer informatie zie: https://www.essent.nl/content/sitevoorwaarden/privacyverklaring.html
 • Door mee te doen aan deze actie, accepteer je de actievoorwaarden.