Bespaartegoed actievoorwaarden

Dit is een actie van Essent Retail Energie BV (Essent), Willemsplein 4, 5211 AK te ’s-Hertogenbosch. Op deze actie zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

● Deze actie start vanaf oktober 2021 binnen het programma Thuisvoordeel tot je afmelding van het programma of tot het einde van je energielevering door Essent.

● Deze actie geldt alleen als je klant bent van Essent en meedoet aan Thuisvoordeel.

● Dit aanbod is niet geldig voor zakelijke klanten en/of een collectief van klanten.

● Per leveringsadres krijg je één keer per jaar bespaartegoed. Het is wel mogelijk meerdere keren het bespaartegoed te verzilveren zo lang je klant bent van Essent en meedoet aan het Thuisvoordeel-programma.

● Bij deelname aan Thuisvoordeel ontvang je elk jaar bespaartegoed. Dit is een oplopende korting op de drie volgende energiebesparende producten van Essent: zonnepanelen, isolatie en warmtepompen. De hoogte van de korting wordt door Essent bepaald en is afhankelijk van het aantal jaar dat je klant bent bij Essent (0 t/m 3 jaar €50,--, 4 t/m 10 jaar €75,-- en langer dan 10 jaar €100,-- per jaar).

● Het jaarlijks bespaartegoed schrijven we bij vanaf de startdatum van je overeenkomst met Essent (per okt 2021). Elke deelnemer start met een startbedrag, zodra je aangemeld bent voor het Thuisvoordeelprogramma. Het bespaartegoed wordt niet met terugwerkende kracht uitgegeven. Bijv: je bent 10 jaar klant van Essent. Bij start van deze actie (2021) krijg je €100,- starttegoed. Dit wordt elk jaar aangevuld met €100,-. Na verzilvering komt het bespaartegoed weer op 0 te staan, waarna het sparen opnieuw start na het volgende leveringsjaar.

● De berekening van de hoogte van je bespaartegoed is gekoppeld aan je klantnummer en staffel (brons/ zilver/ goud).

● Je kunt het bespaartegoed inwisselen na aanschaf van zonnepanelen, isolatie of warmtepompen bij onze lokale servicepartners: specialisten in energiebesparende maatregelen. Je kunt ook doorsparen en na enkele jaren de opgebouwde korting inwisselen.

● Het tegoed dient in één keer ingezet te worden.

● Je doorloopt het reguliere proces voor aanschaf van isolatie, zonnepanelen of een warmtepomp via onze servicepartners. De factuur dient vooraf in zijn geheel te worden voldaan aan de servicepartner. Daarna kan het betaalbewijs en de factuur bij Essent worden ingediend, waarna een controle op juistheid plaatsvindt. Na controle ontvang je een bevestigingsmail met informatie over de verwachte uitbetalingsperiode of reden van weigering. Binnen maximaal 4 weken na indienen wordt het tegoed op het bij ons bekende rekeningnummer gestort. Het bespaartegoed wordt hierna op nul gezet. Het daarop volgende jaar start het oplopende bespaartegoed opnieuw.

● Het verwerken van het tegoed kan tot een maand na verzilvering aangepast zichtbaar zijn in de app of Mijn Essent.

● Het bespaartegoed blijft beschikbaar zolang je klant bent en Thuisvoordeel-deelnemer bent.

● Het tegoed loopt maximaal op tot €700,- per aanschaf.

● Het bespaartegoed mag maximaal 20% van het factuurbedrag (excl. BTW) zijn. Voorbeeld: Opgebouwd bespaartegoed van €300,-, factuur voor dakisolatie van €1000,-, tegoed wat je maximaal vergoed krijgt is €200.

● De factuur mag op het moment van indienen maximaal 3 maanden oud zijn.

● Je verliest je tegoed als je 3 maanden geen Essent klant meer bent.

● Als de klant direct na het inzetten van het bespaartegoed vertrekt heeft dit (vooralsnog) geen consequenties.

● Je hebt geen recht op bespaartegoed als je overeenkomst voortijdig wordt beëindigd of als je een betalingsachterstand van stroom en gas hebt op het moment dat we de korting willen uitkeren. Als de factuur na controle niet blijkt te zijn betaald, dan is Essent gerechtigd om het uitgegeven bespaartegoed terug te vorderen.

● Essent behoudt zich het recht voor om te allen tijde deze actie, zonder opgaaf van reden, stop te (laten) zetten of aan te passen. In deze gevallen kan geen aanspraak worden gemaakt op enige (schade)vergoeding. Je wordt tijdig geïnformeerd. De factuur kan tot 3 maanden na stopzetting van de actie bij Essent zijn ingediend.

● Essent heeft het recht om bij het vermoeden van fraude of misbruik, zonder opgaaf van redenen de deelname te blokkeren en de deelname ongeldig te verklaren.

● Essent respecteert de privacy van deelnemers aan de actie. Voor meer informatie zie: https://www.essent.nl/content/sitevoorwaarden/ privacyverklaring.html

Door mee te doen aan deze actie, accepteer je de actievoorwaarden